หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย มีปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเลลดลง หลังนำมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25

8 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 797)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปริมาณขยะทะเลของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2561 ขยะมีแนวโน้มถูกชะพัดพาลงสู่ทะเลลดลงเหลือประมาณ 21,700 - 32,600 ตันต่อปี จากเดิมปี 2559 ขยะมีแนวโน้มถูกชะพัดพาลงสู่ทะเลจำนวนมากประมาณ 33,900 - 51,000 ตันต่อปี เนื่องจากไทยได้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 จากเดิมเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมจากการแตกตัวของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จนกระทบห่วงโซ่อาหารและสุขภาพของมนุษย์ระยะยาวในปี 2561 รวม 26 พื้นที่ ใน 18 จังหวัดชายฝั่งทะเล พบในฤดูแล้งตะกอนทรายชายหาดมีไมโครพลาสติกหนาแน่นเฉลี่ย 53 - 2,102 ชิ้นต่อตารางเมตร และในฤดูฝนตะกอนทรายชายหาดมีไมโครพลาสติกหนาแน่นเฉลี่ย 0 - 974 ชิ้นต่อตารางเมตร 

ทั้งนี้ วันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ตรงกับวันที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ด้วยการเก็บขยะออกจากระบบนิเวศทางทะเลได้มากกว่า 230,000 ชิ้น น้ำหนักกว่า 10 ตัน 

ซึ่งขยะที่พบมากที่สุด คือ ขยะจากพลาสติกในรูปแบบต่างๆ จาก 5 อันดับแรกของขยะทะเลที่พบมากที่สุด คือ 

1.ถุงพลาสติก ร้อยละ 22  

2.ขวดพลาสติก ร้อยละ 16  

3.โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 9  

4.ขวดแก้ว ร้อยละ 5 

5.หลอดดูด ร้อยละ 5

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันนี้สามารถเก็บรวบรวมขยะตกค้างในพื้นที่ชายฝั่งและหาดต่างๆ ใน 74 พื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวม 350,081 ชิ้น น้ำหนักรวม 32,834.68 กิโลกรัม หรือประมาณ 32.8 3 ตัน จากการรวบรวมและจำแนกประเภทขยะพบขยะตกค้างมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก ร้อยละ 11.71 รองลงมาเป็นกล่องอาหารโฟม ห่อหรือถุงอาหาร


ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์