หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ปลูกไผ่สำหรับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานสะอาด สู่ศูนย์กลางไผ่ของอาเซียน

8 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 868)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า  (6 ต.ค. 62) ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารบริษัท วู้ดพลัส จำกัด ได้เดินทางถึงยังประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านพลังงานกับ Department of Energy Resources Engineering Seoul National University


ทั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานและการปลูกไผ่สำหรับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดตั้งศูนย์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น "Yala Bamboo" เพื่อยกระดับการทำงานด้านไผ่และด้านพลังงานสะอาด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียนในการจัดหาไผ่สายพันธุ์ดีและส่งออกพันธุ์ไผ่ไปยังประเทศต่าง  ภายใต้การศึกษา วิจัย จัดทำข้อมูลสำหรับการปลูกไผ่เศรษฐกิจ ไผ่พลังงาน และการเพิ่มศักยภาพผลผลิตสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์