หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อาเซียน-สหประชาชาติ ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit)

7 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1743)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการบริหารเอสแคป  ได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนาน "Regional Dimension in Achieving SDGs: From Lessons Learned to Practical Action in the ASEAN Region and Beyond” ในช่วงการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยงานดังกล่าวร่วมจัดขึ้นโดยไทย เอสแคป และสำนักเลขาธิการอาเซียน 

เพื่อนำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ภายในงานฯ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ภาคีภายนอกของอาเซียน และหน่วยงานสหประชาชาติเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับสูง ได้แก่ นาย Teodoro Locsin Jr. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ นาง Rosemarie G.Edillon รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ และนาย Md Abul Kalam Azad ผู้แทนด้านวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการพัฒนา  ที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ โดยอาเซียนได้ดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านการขับเคลื่อนข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (Complementarities Initiative)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ยังได้เสนอแนะให้อาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดย (1) การสร้างกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogues – ACSDSD) และการจัดทำโรดแมปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ Complementarities Initiative (2) การให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ประชาชาชนจะได้รับจากความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (3) การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนด้วยกันเองและกับภาคีภายนอกภูมิภาค

ในช่วงของการเสวนา ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน UNDP นอร์เวย์ และศูนย์ ACSDSD  ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่อาเซียนจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

โดยผู้เสวนาได้เห็นพ้องถึงความสำคัญของการสร้างเวทีที่อาเซียนจะใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางในอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับภาคีภายนอกในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ยังได้ชื่นชมไทยที่ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ ACSDSD ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยศูนย์ดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัวในช่วง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่กรุงเทพฯ

อนึ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานอาเซียนปี 2562 รวมทั้งยังเป็นการสะท้อนบทบาทของอาเซียนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติในระดับโลก


ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์