หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“จุรินทร์” ลุยแก้อุปสรรค ดันค้าชายแดนไทย-เมียนมา เปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 30 ต.ค.นี้ อย่างเป็นทางการ

3 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 704)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนระหว่างไทยและเมียนมา ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า ที่ประชุมได้ติดตามการเร่งรัดเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด ซึ่งปัจจุบันมีความชัดเจนว่าจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 หลังจากที่ได้มีการลงนามใน MOU เปิดสะพานระหว่างกันไปแล้ว ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป โดยมั่นใจว่าจะทำให้การขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศสะดวกมากขึ้น และจะช่วยเพิ่มมูลค้าการค้าระหว่างกันได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 มีความแออัดมาก ทำให้การขนส่งสินค้าไม่สะดวกและมีความล่าช้า
 
ส่วนที่ภาคเอกชนเสนอให้ขยายระยะเวลาการเปิด-ปิดด่านการค้าชายแดนแม่สอด จากเดิมเวลา 05.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 05.30 - 24.00 น. จะต้องหารือในคณะกรรมการร่วมระหว่าง 2 ประเทศก่อน
 
สำหรับการเสนอให้มีการยกระดับด่านการค้า 3 จุด ระหว่างไทยเมียนมา ได้แก่ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของด่านสิงขร เมียนมาได้ให้การรับรองผลการสำรวจภูมิประเทศแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะนัดประชุม JBC ในการดำเนินการเปิดด่านต่อไป ส่วนด่านห้วยต้นนุ่น และด่านเจดีย์สามองค์จะต้องสำรวจภูมิประเทศให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งนี้ เฉพาะด่านเจดีย์สามองค์ เอกชนต้องการให้ขยายวงเงินสินค้าที่ขนส่งผ่านด่านจากเดิมกำหนดไม่เกินครั้งละ 5 แสนบาท เป็นไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งการจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวเป็นประกาศของกองกำลังสุรสีห์ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะทำหนังสือหารือเพื่อให้พิจารณาขยายวงเงิน และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป
 
ขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนเสนอ เช่น ขอให้สามารถนำรถบรรทุกของเมียนมาข้ามสะพานด่านแม่สอดเข้ามาถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ อ.แม่สอด เพื่อสามารถบรรทุกสินค้าไทยกลับไปเมียนมาได้สะดวกขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากรับไปที่จะหารือร่วมกับอธิบดีกรมขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลต่อไป การผลักดันการตรวจหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (From D) ขอให้ทางการเมียนมาดำเนินการเรื่องเอกสาร Form D ได้อย่างรวดเร็วที่ด่านทุกด่าน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะประสานกับทางการเมียนมา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 การอนุญาตให้ผู้ถือบอร์ดดิ้งพาส ข้ามแดนไทย-เมียนมา มีความสอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้น จากปัจจุบันคนสามารถข้ามมาได้ 7 วัน แต่รถยนต์ข้ามได้ 1 วัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับไปพิจารณา และขอให้มีการจัดตั้งห้องเซ็นทรัลแลป ที่ อ.แม่สอด จากปัจจุบันตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์