หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สิงคโปร์สนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน

3 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 699)

(3 ต.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ออท.สิงคโปร์มารับตำแหน่งที่ประเทศไทย เชื่อมั่นว่าออท. สิงคโปร์จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานของสิงคโปร์ในทุกด้าน พร้อมฝากความชื่นชม

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัลรัฐบุรุษโลก (World Statesman Award) ประจำปี 2019 แสดงถึงการยอมรับต่อความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณสิงคโปร์ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาโดยตลอด พร้อมเชิญชวนให้สิงคโปร์มาลงทุนในเขต EEC และเขตนวัตกรรม EECi รวมทั้งด้านการบิน EECA โดยขอให้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการร่วมมือกันต่อไป

เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ย้ำว่าไทยเป็นมิตรที่สำคัญและแน่นแฟ้นของสิงคโปร์มายาวนาน โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ สิงคโปร์เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูตสิงคโปร์แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหวังว่าการเจรจา RCEP จะบรรลุผลสำเร็จภายในปีนี้ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ยังแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนสิงคโปร์ในด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันของกองทัพอากาศ

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของภาวะภัยแล้ง น้ำท่วมและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลต่ออนาคตของประเทศและภูมิภาค เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนและทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการนี้ เอกอัครราชทูต.สิงคโปร์ย้ำว่าสิงคโปร์พร้อมทำงานกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติ และยินดีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญให้แก่ไทยด้วย รวมถึงการสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์