หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยโดย Fitch Ratings ที่ระดับ A-

2 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 497)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล Mr. James McCormack กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายประเมินความเสี่ยงความน่าเชื่อถือระดับประเทศและระหว่างประเทศ บริษัท Fitch Ratings เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ Mr. James McCormack และคณะผู้บริหารบริษัท Fitch Ratings ยินดีที่บริษัทฯ ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวจากระดับมีเสถียรภาพ (Stable outlook) เป็นเชิงบวก (Positive outlook) และคงเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ที่ระดับ A- พร้อมทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวที่ระดับ BBB+ และระยะสั้นที่ระดับ F1 โดยรองนายกรัฐมนตรีหวังว่าอันดับของไทยจะดีขึ้นเรื่อย ๆ

Mr. James McCormack ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เข้าพบ พร้อมชื่นชมเสถียรภาพและการดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยกล่าวว่า ไทยมีนโยบายการคลังและพื้นฐานทางการเงินที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงการดำเนินนโยบายทางการเงินอื่น ๆ ของรัฐบาล และการทำงานภายใต้พรรคร่วมรัฐบาล

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลยังคงจะต่อยอดนโยบายสำคัญ ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค และโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่า ปัจจัยทางการเมืองไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของรัฐบาลที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศและประชาชนเป็นหลัก
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์