หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อังกฤษออกจากอียูแบบ No-deal ส่งออกของไทยจะได้รับผลดี

1 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 294)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) วิเคราะห์โอกาสไทย หากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปแบบไม่มีข้อตกลง เผยจะส่งผลดีให้สินค้ากลุ่มที่เคยถูกเก็บภาษีจะได้รับการยกเว้นภาษี 1 ปี ทำให้ไทยส่งออกได้ดีขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมแนะจับตาอย่างใกล้ชิด
 
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงโอกาสของไทยกรณีที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (อียู) แบบไม่มีข้อตกลง ข้อตกลง (No-deal Brexit) ว่า การส่งออกของไทยจะได้รับผลดี หากจบลงแบบ No-deal Brexit เพราะสหราชอาณาจักรจะยกเว้นภาษีนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าในสินค้า 87% ของรายการสินค้าทั้งหมด แต่มีการเก็บภาษีนำเข้าในสินค้าที่มีความอ่อนไหวอีก 26 กลุ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (เนื้อ แกะ หมู และสัตว์ปีก) และผลิตภัณฑ์นม เนย ชีส ข้าว รถยนต์ สิ่งทอ เซรามิก เอทานอล กล้วย น้ำตาล และสินค้าประมงบางชนิด เป็นต้น
 
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสินค้า 20 รายการแรกที่ไทยส่งออกไปสหราชอาณาจักร พบว่า ผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สินค้าที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนำเข้า จากเดิมเคยถูกเก็บภาษีนำเข้าไปยังอียู มูลค่า 962.59 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 23.90% ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหราชอาณาจักร เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอย เครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมและเครื่องระบายอากาศ บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก ยางรถยนต์ วงจรพิมพ์ แว่นตา ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้า
 
กลุ่มที่ 2 สินค้าที่มีโอกาสผลักดันการส่งออก แม้ว่ายังคงอัตราภาษีนำเข้าในอัตราใกล้เคียงกับอียู และอยู่ภายใต้ระบบโควตาภาษี ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอ่อนไหวของสหราชอาณาจักร มูลค่า 1,282.74 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 31.86% เช่น เนื้อสัตว์ (ไก่แปรรูปปรุงสุก) ยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์และยานยนต์เพื่อขนส่งบุคคล และข้าว
 
กลุ่มที่ 3 สินค้าที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากภาษีนำเข้าเป็น 0% อยู่แล้ว มูลค่า 238.91 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 5.93% เช่น แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ
 
"การยกเว้นภาษีนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปีของสหราชอาณาจักร จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มแรก รวมทั้งเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะผลักดันให้เกิดการขยายการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพของไทยไปยังสหราชอาณาจักรได้มากขึ้น แต่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรและอียู ควรติดตามสถานการณ์เบร็กซิตอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักร เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนกำลังซื้อของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มลดลง ตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจในยุโรปและเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์เบร็กซิตอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งหาโอกาสเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกของไทยต่อไป”
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์