หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อียูเริ่มเข้มรับมือ “เบร็กซิท” ด้านขนส่ง ประมง และงบประมาณปี 63

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 264)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมเพื่อรับมือกรณีสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกอียู (เบร็กซิท) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการขนส่ง การประมง และงบประมาณปี 2563
โดยในด้านการขนส่ง ได้ออกมาตรการเพื่อให้การขนส่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางอากาศ รถไฟ และทางบก สำหรับผู้โดยสารและสินค้าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายเวลาการอนุญาตการขนสินค้าและผู้โดยสารผ่านแดนทางถนนที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และขยายเวลาการอนุญาตการขนส่งทางอากาศระหว่างกันจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563
 
ด้านการประมง ได้ขยายเวลาการอนุญาตทำประมงในน่านน้ำของอีกฝ่ายหนึ่งจนถึงสิ้นปี 2563 เพื่อให้การทำประมงโดยเรือของอียูและสหราชอาณาจักรดำเนินการต่อเนื่องได้
 
ด้านงบประมาณปี 2563 สหราชอาณาจักรจะยังคงมีส่วนร่วมและต้องจ่ายงบประมาณสนับสนุนอียู และยังคงสามารถเข้าร่วมใช้ประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ ของอียูได้ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2563
 
นอกจากนี้ ในระดับประเทศสมาชิกอียูเองยังมีมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีเบร็กซิทแบบไม่มีข้อตกลง เช่น เยอรมนีเพิ่มเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สนามบินและท่าเรือ 900 คน สเปน 860 คน ฝรั่งเศส 700 คน เบลเยียม 368 คน และเนเธอร์แลนด์ 100 คน สะท้อนให้เห็นว่าการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนกับสหราชอาณาจักรน่าจะต้องเข้มงวดขึ้น เป็นต้น
 
นางอรมนกล่าวว่า อียูยังได้เตือนทุกภาคส่วนให้เตรียมความพร้อมสำหรับการถอนตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อาจอ่อนไหวกับการถอนตัว เช่น ยา เครื่องมือแพทย์และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการและกฎระเบียบด้านศุลกากรและการตรวจสอบด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างอียูและสหราชอาณาจักรจะมีความเข้มงวดขึ้น และคาดว่าจะมีกฎระเบียบใหม่ออกมาบังคับใช้กับการข้ามแดนระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียู ขณะที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เตรียมจะขยายเวลาการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ต้องการคำแนะนำหรือการอำนวยความสะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่าน
 
ทั้งนี้ ในส่วนไทยขอให้ผู้ประกอบการไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเบร็กซิทติดตามข้อมูลการเตรียมความพร้อมของอียูอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์