หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ภูฏานตั้งเป้าเพิ่มยอดค้าขาย 50 ล้านเหรียญปี 64

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 251)

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย–ภูฏาน (JTC) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน ว่า ที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายเติบโตจาก 40 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน สู่ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 ตามเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ไทยยังจะแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้กับภูฏานในเรื่องการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OGOP ของภูฏาน โดยจะช่วยพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรม
 
ทั้งนี้ ภูฏานแจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุนในภูฏาน ซึ่ง่ไทยไทยขอให้ภูฏานแจ้งข้อมูลกฎระเบียบด้านการลงทุนและโครงการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้ฝ่ายไทยทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักลงทุนไทยที่สนใจ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การโรงแรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการไทยได้มีการลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมในภูฏานอยู่แล้วหลายราย นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ ด้านการเกษตร ภูฏานสนใจส่งออกถั่งเช่า เห็ด ควินัว หน่อไม้ฝรั่ง แอปเปิ้ล ส้ม มันฝรั่ง และน้ำผึ้ง เป็นต้น มาไทย ซึ่งไทยได้ให้ข้อมูลกฎระเบียบกรนำเข้า เพื่อให้ภูฏานเตรียมความพร้อมแล้ว ด้านหัตถกรรมจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศของไทยกับกรมอุตสาหกรรมครัวเรือนของภูฏาน และด้านการท่องเที่ยวจะร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา และช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว
 
ขณะเดียวกัน ไทยยินดีที่จะช่วยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะข้อมูลการนำเข้าส่งออก การพัฒนาผู้ประกอบการให้ค้าขายออนไลน์ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และไทยยังได้เชิญให้ภูฏานเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่น งาน STYLE วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562 งาน Bangkok Gems and Jewelry เดือนกุมภาพันธ์และกันยายน 2563 และงาน THAIFLEX-Anuga เดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการนำเสนอสินค้าศักยภาพของภูฏานให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและต่างประเทศที่มาร่วมงาน
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์