หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

26 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 302)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบหารือกับ นายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด (Mr. Tijjani Muhammad -Bande) ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74 สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนประธานสมัชชาฯ และการจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 นี้ ประสบความสำเร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ประธานสมัชชาฯ ให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นความท้าทายที่โลกต้องให้ความสนใจ ได้แก่ การศึกษา ความเท่าเทียม สังคมการมีส่วนร่วม (inclusion) และสภาพภูมิอากาศ ไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "Advancing partnerships for sustainability” ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนหัวข้อหลักหลักการอภิปรายทั่วไปในปีนี้ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องที่เป็นหัวใจของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าประเทศไทยได้ยึดถือแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดนี้กับประเทศต่าง ๆ
 
นอกจากนี้ ไทยก่อตั้งกองทุน Equitable Education Fund (EEF) เมื่อปี 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส โดยเป็นโครงการที่ UNESCO ชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อน SDG4 ในเรื่องการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณไนจีเรียสำหรับการสนับสนุนไทยให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ECOSOC ซึ่งไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมกราคม ปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งขอให้เชื่อมั่นว่าไทยพร้อมแสดงบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ เพื่อให้ ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติจะสามารถทำงานเสริมกันและกันให้เกิดผลลัพธ์ที่ทวีคูณมากขึ้น ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนการสอดประสานกันของสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงฯ (UNSC) และไทยสนับสนุนการมีผู้แทนของประเทศแอฟริกาใน UNSC เพื่อจะได้มีความสมดุลในการเป็นตัวแทนภูมิภาคมากขึ้น
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์