หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - เวียดนาม เห็นชอบขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

24 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 404)

เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 3 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี พล.ท.อาวุโส เหวียน จี๋ วิง รมช.กห.เวียดนาม เป็นประธานร่วม
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันต่อการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกัน โดยย้ำถึงความเป็นเอกภาพและการรักษาความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมทั้งจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะไร้พรหมแดนและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งเห็นพ้องร่วมกันว่า การดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางทะเล ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจัง บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมของนานาประเทศ
 
โดยผลการประชุมดังกล่าว จะนำไปสู่การขับเคลื่อนขยายความร่วมมือทางทหาร และการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองประเทศในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ รวมทั้งความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์