หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียน-จีน เปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์

20 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 723)

วันนี้ (20 ก.ย. 62) จีนเปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์อาเซียน - จีน ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานสัปดาห์โทรทัศน์อาเซียน - จีน โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

ศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์อาเซียน - จีน หรือศูนย์สื่อใหม่กว่างซี สร้างบนเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเครือข่ายอุตสาหกรรมสื่อโสตทัศน์ของอาเซียนและจีน ทั้งในด้านเนื้อหา การผลิต การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อ

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการความร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียน – จีน ที่เป็นการรวบรวมผลงานความร่วมมือด้านสื่ออาเซียน - จีน มาจัดแสดงซึ่งรวมถึงงานแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียนที่ไทยจัดขึ้น และมีศิลปินจากอาเซียนและจีนร่วมขับร้องเพลงในงานดังกล่าว   

นอกจากนี้ มีการเสวนาวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่จีน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือสื่อระหว่างอาเซียน และจีนส่วนอาเซียน 

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์