หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มท.1 หารือผู้แทนองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลก

17 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 285)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Representative to Thailand) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยหารือใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2560 – 2564) สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนโลกและในประเทศไทย 12 เป้าหมายโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและการเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยได้เน้นย้ำดำเนินการตาม 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัย โดยในปี 2554 – 2563 ถือเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้มีการประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งพบว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ที่สัญจรบนท้องถนน จึงทำให้ประชาชนต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยิ่งมีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนมีมากอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 
นายแพทย์แดเนียลได้เสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ประเทศไทย จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ หรือ Ad-hoc Working Groups ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านการประสานงานต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน
 
พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยยินดีที่องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุน เพื่อร่วมขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการดังกล่าวโดยเร่งด่วน และนำเสนอต่อเวทีการประชุมระดับโลกสำหรับรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) ที่องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ มีกำหนดจัดการประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะหารือใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสะท้อนการบรรลุความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 และการเร่งการดำเนินงานเพื่อบรรลุ 12 เป้าหมายโลกที่กำหนดขึ้นใหม่สำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการพัฒนาและยกระดับกลไกการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนแก่พี่น้องประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืนตลอดไป
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์