หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ก.แรงงาน ยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

17 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 794)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมดัวย ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ หารือระดับทวิภาคีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ยืนยันรัฐบาลไทยให้การคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

วันที่ 16 ก.ย. 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการหารือระดับทวิภาคีกับ นายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E. Ith Samheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา พร้อมคณะ ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ทและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่ง H.E. Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาได้แสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับตำแหน่งใหม่ และขอขอบคุณไทยที่ได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV 

รัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน ได้กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยได้ให้การคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และขอให้ทางการกัมพูชาประชาสัมพันธ์ให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และไม่เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ สำหรับแรงงานกัมพูชาที่ได้รับผ่อนผันและใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนั้น รัฐบาลไทยจะอำนวยความสะดวกให้เข้ามาต่อใบอนุญาตทำงาน

ในประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชา โดยจะดำเนินการให้กระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

 

ที่มา www.thaigov.go.thข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์