หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สิงคโปร์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

17 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 656)

(วันที่ 16 ก.ย.  2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ได้เข้ารับตำแหน่ง เชื่อมั่นในการทำงานของเอกอัครราชทูตฯ จากประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ที่เปรียบเสมือนเพื่อนเก่า มีความใกล้ชิดอย่างรอบด้านยาวนานกว่า 20 ปี นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์มีความคุ้นเคยกัน และได้พบหารือในหลายโอกาส และรองนายกรัฐมนตรีมีความคุ้นเคยและได้ทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ คนเก่า และพร้อมทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาท และศักยภาพในภูมิภาค พร้อมกล่าวถึงนโยบายการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งไทยและสิงคโปร์กำลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้ สิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม โดยไม่ใช่แค่เพียงการอบรมทางวิชาการ แต่รวมถึงการอบรมด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานและเพิ่มรายได้ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ ทั้งนี้ สิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติร่วมกับไทย


นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชื่นชมรองนายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีซึ่งได้มีโอกาสได้รับฟังรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างไทย-สิงคโปร์ โดยรองนายกรัฐมนตรีชื่นชมศักยภาพในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชมเชยสิงคโปร์ในหลายโอกาส ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมเรียนรู้จากแนวปฏิบัติของสิงคโปร์ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยกับสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program - CSEP) และความร่วมมือผ่านโครงการอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านเครือข่ายความร่วมมือ และบุคลากรระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์

รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และความช่วยเหลือ ในประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบดูแล อาทิ ด้านการศาล กฎหมาย การพัฒนาข้าราชการพลเรือน และการปฏิรูปภาครัฐ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝ่ายสิงคโปร์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนส่งผลให้ศาลสูงสุดของไทยและสิงคโปร์ มีความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด โดยทั้งสองเห็นพ้องร่วมกันที่จะสานต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์