หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ผลักดันภูเก็ต สู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการ MICE World Class เมืองท่าทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย

13 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 749)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร  อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB (ทีเส็บ) กล่าวว่า TCEB ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมือง MICE World Class ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

1.การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาด MICE แบบมุ่งเป้าหมาย 

2.การยกระดับสินค้าและบริการ MICE ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและกระจายรายได้ 

3.การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE 

4.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการเพื่อขับเคลื่อนตลาด MICE

ข้อมูลและยุทธศาสตร์ของเมืองภูเก็ต MICE City บ่งชี้ว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง และมีศักยภาพในการเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุมเทียบเท่านานาชาติ 


โดยปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมของภูเก็ตยังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนามบินนานาชาติภูเก็ตกำลังมีแผนขยายการรองรับผู้โดยสารเพิ่มจากปีละ 12.5 ล้านคนเป็น 18 ล้านคนต่อปี มีเที่ยวบินตรงสู่ประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลางและยุโรป มีท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสำราญ 14 แห่ง ท่าจอดเรือของเอกชน (marina) 4 แห่ง พร้อมทั้งมีแผนการก่อสร้างรถไฟรางเบาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง 


นอกจากนี้ ภูเก็ตมีความพร้อมด้านสถานที่รองรับการจัดประชุมและสัมมนาจำนวน 220 แห่ง มีจำนวนห้องพักกว่า 40,000 ห้อง และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ชุมชนมากมาย


จากสถิตินักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตปี 2561 เทียบกับปี 2560 พบว่า มีการเติบโตที่สูงมาก โดยในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,216,230 คน เพิ่มขึ้น 167.94% จากปี 2560 ทำรายได้รวม 19,544.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 87.75% ส่วนในปี 2562 นี้ TCEB ตั้งเป้าผลักดันให้จำนวนนักเดินทาง MICE ทะลุตามเป้าหมาย คือ 34,662,000 ล้านคน สร้างรายได้ 121,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เป้าหมายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก


ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์