หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย – กัมพูชา ร่วมสกัดกั้นและปราบปรามผู้กระทำผิดตามแนวชายแดนและความร่วมมือในทุกมิติ

13 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 873)

(12 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมสเตชั่นวัน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย – กัมพูชา ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายสวนิต สุริยกุล  อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมคณะกรรมการชายแดนฝ่ายไทย และคณะกรรมการชายแดนจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ร่วมประชุมหารือ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงถึงความเห็นร่วมกันถึงความสำคัญต่อความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างจังหวัดพระตะบอง กับจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกัน

โดยการประชุมได้เน้นถึงความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ และการประสานงานอย่างใกล้ชิดในทุกด้านทั้ง 2 จังหวัด ส่งผลประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย 


พร้อมทั้งได้พิจารณาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องของการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง การสกัดกั้นและปราบปรามผู้กระทำผิดตามแนวชายแดน แรงงานผิดกฎหมายและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมกันป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น ประสานการปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเครดิต : ประจัก – สุชีวิน ภาพ/ข่าว
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์