หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เร่งผลักดันการค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร – สปป.ลาว เพิ่มขึ้น

13 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 641)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร – สะหวันนะเขต "สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง” รวมถึงการเยี่ยมชมพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน และรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งไทย – ลาว และการพัฒนาพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) มุกดาหาร – สะหวันนะเขตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน สปป.ลาว 


ซึ่งถือเป็นที่จุดผ่านแดนสำคัญทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการผ่านด่านสินค้าได้เป็น
อย่างดี
 โดยเฉพาะสินค้าจำพวกผลไม้แห้งที่นิยมมาผ่านด่านมุกดาหาร รวมถึงสินค้าอื่นๆ 

สำหรับการค้าชายแดนในส่วนของจังหวัดมุกดาหารในช่วง 7 เดือนของปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม มีมูลค่า 13,871 ล้านบาท ติดลบร้อยละ 4.29 

โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ วงจรพิมพ์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น 

ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เชื้อเพลิงอื่นๆ เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ 
โทรเลข
 โทรทัศน์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น 


ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์