หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“อนุทิน” ร่วมหารืออาเซียน ป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ

2 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 757)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Plus Three Health Ministers Meeting: APTHMM) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ร่วมหารือในประเด็นการเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Health Ministers Meeting: ACHMM) หารือประเด็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยกล่าวถึงคุณสมบัติของระบบสุขภาพที่ดี 3 ประการ ได้แก่ EQE ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเทศไทยได้พัฒนาระบบรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมากกว่า 25 ปี ดำเนินงานผสมผสานระหว่างความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณและแนวทางที่เป็นระบบ นับว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคม หรือ Social innovation อีกอย่างหนึ่ง รวมถึงได้พัฒนาระบบช่องทางด่วน (Fast Track) ในโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น หัวใจวายเฉียบพลัน นอกจากนี้ ยังได้รับพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนร้านยาคุณภาพให้สามารถจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ซึ่งช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้นำการแพทย์ดั้งเดิมและยาสมุนไพรกลับมาใช้ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาคนไข้ ซึ่งกำลังทำการวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการทางสุขภาพต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์