หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ

2 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 464)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือทวิภาคีกับ Madame Zehra Zumrut Zelcuk รัฐมนตรีว่าการกระทรวงครอบครัว แรงงานและกิจการสังคม สาธารณรัฐตุรกี โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานในประเด็นด้านแรงงาน เรื่องการประกันสังคม และการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตุรกีประกาศให้ปี ค.ศ. 2019 เป็นปีผู้สูงอายุแห่งชาติ ตลอดจนการหารือประเด็นที่เชื่อมโยงกับด้านแรงงาน อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
 
ในโอกาสนี้ ตุรกีได้ชื่นชมประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ผลักดันการจัดตั้ง ASEAN Center for Active Ageing and Innovation (ACAI) เพื่อเป็นศูนย์วิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แสดงความขอบคุณต่อการหารือทวิภาคีในครั้งนี้ และแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกช่วงวัย การจัดหางาน และการประกันสังคม และยกตัวอย่างการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม คือ การจัดตั้งศูนย์ EEC ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงาน ในตอนท้ายตุรกีแสดงความขอบคุณสำหรับการประชุมหารือ และเน้นย้ำว่าประเทศไทยและตุรกีเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสขยายความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์