หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สหรัฐฯ สนับสนุนการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)

29 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 693)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นในการทำงานตลอดระยะเวลา 3 ปีในประเทศไทย ทั้งในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานและอุปทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยินดีที่ปัจจุบันความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ มีพลวัตที่ดีต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณสำหรับการรายงานความคืบหน้าสำคัญของการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งผลให้ไทยได้รับการเลื่อนการจัดอันดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (TIP Report) ขึ้นเป็น Tier 2 


ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และไทยได้มีพัฒนาการคืบหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ


ด้านอุปทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ พร้อมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับอาเซียนและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) โดยยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐฯ สอดคล้องกับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ของอาเซียน ซึ่งมีหลักการพื้นฐานคล้ายคลึงกันหลายประการ จึงหวังจะเห็นความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การฝึกร่วมทางการทหารระหว่างกัน นอกจากการฝึกร่วม Cobra Gold และการฝึกร่วมของเหล่าทัพต่าง ๆ ประจำปีแล้ว ปีนี้ถือเป็นปีสำคัญระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในการยกระดับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนสำคัญทางยุทธศาสตร์ผ่านกิจกรรมฝ่ายทหารที่สาคัญอื่น ๆ ในระดับภูมิภาค อาทิ การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Chiefs of Defense Conference 2019 และการประชุม Indo-Pacific Armies Chiefs Conference เป็นต้น โดยไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคด้วย
 

(28 ส.ค. 2562) เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงกลาโหม นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Mr. Peter Haymond) อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์