หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐสภาไทย-สิงคโปร์ร่วมผลักดันอาเซียนให้แข็งแกร่งบนพื้นฐานกฎหมาย

28 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1113)

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) ณ ทำเนียบรัฐบาล นายตัน ชวน-จิน (H.E. Mr. Tan Chuan-Jin) ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ พบหารือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์มีความใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาทั้งสองฝ่าย พร้อมกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์และความสำเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นรัฐอัจฉริยะ (Smart Nation) โดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 200 ปี ที่เซอร์ โธมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) เดินทางถึงสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สิงคโปร์

โดยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณสิงคโปร์ที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability” พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้านประธานรัฐสภาสิงคโปร์กล่าวยินดีและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ของไทย พร้อมหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยและสิงคโปร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งสองฝ่ายหวังว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียนจะร่วมกันทำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคมผู้สูงอายุ และภัยจากเทคโนโลยี โดยไทยหวังที่จะร่วมมือ เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ของสิงคโปร์
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์