หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3

22 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 675)

การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 (The 3th ASEAN Heads of Civil Service Retreat) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างผู้นำภาคราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร และภายในการประชุมครั้งนี้ได้มีพิธีลงนามถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (Signing Ceremony of ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile Civil Service in a Digital Economy)
 
การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อ -นำเสนอภารกิจของประเทศไทยในวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุม ก.พ. อาเซียน ได้แก่ การจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564 – 2568 ให้แล้วเสร็จ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียนในระยะครึ่งแผนงาน และการติดตามโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563
 
 
 
ที่มา สำนักงาน ก.พ www.asean2019.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์