หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
6 ประเด็นสำคัญ ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอและพร้อมร่วมมือรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

15 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 521)

(14 ส.ค. 2562) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาล สำหรับเป็นกรอบการทำงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มาจากมุมมองของภาคเอกชนประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกให้ประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสนทนาด้วย
 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณภาคเอกชนทั้ง 3 สถาบันที่ได้มอบข้อเสนอให้กับรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรัฐบาลรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ โดยไปพิจารณาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จะทำงานร่วมกับรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อช่วยกันหาแนวทางและวิธีการทำงานภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเต็มที่ เพราะการขับเคลื่อนประเทศไม่สามารถทำได้โดยเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยทุกฝ่ายช่วยกันทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ว่า รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มและประเทศชาติให้มากที่สุด รวมถึงการดูแลในเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยืนยันว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะรัฐมนตรีก็กำลังขับเคลื่อนไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างตลาดใหม่ที่ยังไม่มีการแข่งขันสูงมากนัก เช่น การส่งเสริม SMEs ที่ไทยสามารถผลิตในต้นทุนต่ำและไม่ใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก แข่งขันได้มีเป้าหมายผลิตสำหรับประชาชนผู้มีรายได้เข้าถึงสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือภาคเอกชนผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพราคาไม่แพงเกินไปให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการเหล่านั้นเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
 
โอกาสนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้ยื่นข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาล มี 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
(1) การเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ
(2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(4) สนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการต่อเนื่อง
(5) เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
(6) ยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ยังพร้อมสนับสนุนและจะร่วมมือกับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วย
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์