หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนเตรียมลงนาม พิธีสารกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

13 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 824)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุงใหม่ร่วมกัน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยหลังจากลงนามพิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันครบทั้ง 10 ประเทศ
 
"การมีกลไกระงับข้อพิพาทเป็นของอาเซียนเอง เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกอาเซียนในยามที่กลไกระงับข้อพิพาททางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) กำลังประสบปัญหาเรื่องการคัดเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ชุดใหม่แทน 6 ใน 7 คน ที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมปีนี้ เพราะหากสมาชิก WTO ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ จะทำให้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO หยุดชะงักลง สมาชิก WTO จะขาดที่พึ่งในการระงับข้อขัดแย้งทางการค้า แต่อาเซียนไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้ เพราะมีกลไกระงับข้อพิพาทฉบับใหม่ใช้แก้ปัญหาการค้าภายในอาเซียนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงกลไกของ WTO” นางอรมนกล่าว
 
สำหรับกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุงใหม่นี้มีสาระสำคัญ เช่น ปรับเงื่อนไขการฟ้องร้องให้ชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้น ปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการตัดสินคดีและการปฏิบัติตามคำตัดสินคดีให้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ปรับให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น มีกลไกให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่อสมาชิกอาเซียนที่ต้องการ และเพิ่มให้อนุญาโตตุลาการเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาท เป็นต้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์