หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ฝ่ายความมั่นคงกำชับการเฝ้าระวัง fake news และความมั่นคงทางไซเบอร์กลางภาครัฐ (cyber security cloud)

9 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 885)

(8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยประเทศชาติ กำชับหน่วยงานเฝ้าระวัง fake news และความมั่นคงทางไซเบอร์กลางภาครัฐ (cyber security cloud)
 
รองนายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าไปดูแลการทำงานทั้งเน็ตประชารัฐ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประชาชน รวมทั้งข่าวที่ไม่เป็นความจริง หรือ fake news และความมั่นคงทางไซเบอร์กลางภาครัฐ (cyber security cloud) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ห้ามนำเข้าขยะอิเล็คทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งฝากการวางแผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปี ต้องประยุกต์ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น รวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วย ด้านแรงงานให้เน้นการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะที่สามรถปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและแนวโน้มของโลก
 
รองนายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่าการแก้ปัญหาชายแดนใต้นั้น ขอให้ทุกหน่วยยึดแนวทางตามพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการการบูรณาการงานข่าวของทุกหน่วยราชการด้วยกัน
 
ในช่วงท้าย รองนายกรัฐมนตรียังได้ฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน ให้ความสำคัญเร่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต้องให้มีความแข็งแรง ช่วยเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรทั้งการปลูกพืชทำไร่ พร้อมย้ำว่าขอให้ทุกคนทุกฝ่ายตื่นตัวร่วมมือร่วมใจกัน ประสานงานกัน เพื่อให้เกิดสังคมที่ดีในกรอบกฎหมาย
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์