หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียน-สหภาพยุโรป

7 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 726)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบาย ความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (High Representative of the Union on Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission) เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร
 
ที่ประชุมได้รับทราบความสำคัญของการดำเนินการเพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยง และความมั่นคง
 
โดยเฉพาะความมั่นคงไซเบอร์และการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ประชุมสนับสนุนให้เร่งหาข้อสรุปในการเจรจาจัดทำความตกลงทางการบินอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement) และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ทั้งอาเซียนและสหภาพยุโรปได้ย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีและการค้าเสรี
 
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ โดยสหภาพยุโรปยินดีที่อาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์อาเซียน – สหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเปิดกว้างและปลอดภัย
 
อาเซียนและสหภาพยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาและมีความร่วมมือใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันสหภาพยุโรปเป็นผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียน รวมทั้งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในหลายสาขา เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนเยาวชน และการศึกษา ปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
 
 
ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์