หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย

1 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1000)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 Mrs. Retno L.P. Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และ Mr. Sergey Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพมหานคร
 
ที่ประชุมยินดีที่มีการดำเนินการตามแผนงานที่ผู้นำรับรองจากการประชุมสุดยอดเมื่อปี 2559 ที่เมือง Sochi ได้แล้วกว่าร้อยละ 60 และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ฉบับใหม่สำหรับช่วงปี ค.ศ. 2021 - 2025 โดยได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นำไปสู่ความรุนแรง การเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค เช่น แนวคิดอินโด-แปซิฟิก และคาบสมุทรเกาหลี
 
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียเริ่มเมื่อปี 2539 โดยรัสเซียภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) เมื่อปี 2547 ในครึ่งแรกของปี 2562 การค้าระหว่างอาเซียนกับรัสเซียมีมูลค่า 9.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของอาเซียน
 
สำหรับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรมทางวัฒนธรรม และโครงการเยาวชน ผ่านศูนย์อาเซียนที่มหาวิทยาลัย Moscow State Institute of International Relations และเครือข่ายสถาบันวิชาการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์