หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“จุรินทร์” เป็นประธานอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักกิ่ง

1 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 604)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทยในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนปีนี้จะต้องทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศด้วย ดังนั้น การประชุมรอบนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะหาทางออกในประเด็นที่ยังค้างอยู่บนโต๊ะเจรจา เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาสู่เป้าหมายและปิดรอบให้ได้ในปีนี้
 
"การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ป เป็นสิ่งที่ผู้นำอาเซียนให้ความสำคัญ และเป็น 1 ใน 13 ประเด็นเศรษฐกิจ ที่อาเซียนประกาศความตั้งใจว่าจะดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ โดยประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะหารือในการประชุมครั้งนี้ เช่น ติดตามความคืบหน้าการเจรจา และตัดสินใจระดับนโยบายในเรื่องที่ยังติดขัด โดยเฉพาะความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ป ครั้งที่ 27 ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเจิ้งโจว โดยตั้งเป้าให้การเจรจามีความคืบหน้า เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดทำภาคผนวกการเงิน เป็นต้น”
 
ทั้งนี้ หลังจากประชุมระดับรัฐมนตรีที่ปักกิ่งแล้ว สมาชิกอาร์เซ็ปจะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอีก 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2562 ที่เวียดนาม และการประชุมระดับรัฐมนตรีอีก 2 ครั้ง ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยคาดว่าการประชุมอาร์เซ็ปจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งทุกประเทศจะใช้ความพยายามในการหาทางออกร่วมกัน และแสดงความยืดหยุ่นเพื่อสรุปผลการเจรจาให้สำเร็จตามเป้าหมายในปีนี้
 
สำหรับความตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ ท่ามกลางวิกฤตสงครามการค้า รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภูมิภาคอาเซียนและอาร์เซ็ป โดยหากการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ปประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้อาร์เซ็ปกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีประชากรกว่า 3,560 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าโลก
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์