หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

1 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 801)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting: AMM) ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Post Ministerial Conferences: PMCs) จัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562
 
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการของอาเซียนตามแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติและการสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อาทิ แถลงการณ์เรื่องวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนและมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ที่ประชุมขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่ของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งจะมีพิธีเปิดต่อไป
 
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับปัญหาท้าทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนอาเซียนในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งกระตุ้นให้อาเซียนต้องเร่งหาทางใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เพิ่มพูนการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์
 
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรับทราบว่าประเทศนอกภูมิภาคมีความสนใจที่จะการขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นของภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น สถานการณ์ในรัฐยะไข่และการเจรจาความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ให้เสร็จภายในปีนี้ ที่ประชุมรับทราบถึงความสอดรับซึ่งกันและกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Community Vision 2025) กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable Development) รวมทั้งเห็นชอบที่อาเซียนจะมีแถลงการณ์ร่วมในช่วงการประชุมสุดยอดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และ Climate Action Summit ที่จะจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กในเดือนกันยายน 2562 นี้
 
การประชุม AMM จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2510 และปัจจุบันจัดต่อเนื่องกับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา การประชุม AMM/PMC เป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในแง่ของจำนวนการประชุมและจำนวนประเทศที่เข้าร่วม ทั้งนี้ การประชุม AMM/PMC ครั้งที่ 52 มีรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนเข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศคู่เจรจา ประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขา ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รวมทั้งประเทศที่ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธาน ทั้งนี้ อาเซียนและประเทศคู่เจรจาจะหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์