หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ เน้นย้ำความสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภายในภูมิภาค

26 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 852)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 31 กับนายคาร์ล เอทเลอร์ ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมฯ พอใจผลการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะความร่วมมือและความช่วยเหลือภายใต้โครงการ US-ASEAN Connect และโครงการ Inclusive Growth in ASEAN through Innovation, Trade, and E-Commerce (IGNITE) ของสหรัฐฯ ซึ่งในปีนี้ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนโครงการ IGNITE ของสหรัฐฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไนฯ กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) ได้ครบ 10 ประเทศ ภายในปี 2562
 
นางอรมนกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้หารือความร่วมมือระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ ในปีนี้และเห็นว่าควรเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสหรัฐฯ เตรียมจัดสัมมนาเรื่องการค้าดิจิทัลของอาเซียนในเดือนสิงหาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดกิจกรรมโรดโชว์หรือการเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจและรัฐมนตรีโทรคมนาคมอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันกับทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐของสหรัฐฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้เสนอให้ความร่วมมือสำหรับปีนี้ เน้นการเตรียมการอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญในปีนี้ด้วย
 
ทั้งนี้ การค้าระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ในปี 2561 มีมูลค่า 259.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.6 และสหรัฐฯ มีการลงทุนโดยตรงในอาเซียนเป็นมูลค่า 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์