หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ส่งเสริมความร่วมมือ ไทย – ฮ่องกง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

26 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1002)

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับประธาน HKTDC และคณะนักธุรกิจชั้นนำจากฮ่องกง พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบาย โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเห็นว่าความร่วมมือระหว่าง ไทย จีน และฮ่องกง ยังมีโอกาสร่วมมือกันอีกมาก
 
ด้านประธาน HKTDC (ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง) ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ตอบรับคำเชิญเยือนฮ่องกงในเดือนตุลาคมนี้ โดยฮ่องกงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเสริมสร้างสมรรถนะหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกลุ่ม อุตสาหกรรม การส่งเสริมความร่วมมือกับตลาดต่างประเทศ และการให้ความช่วยเหลือ Startups และ SMEs รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือระหว่างไทย - ฮ่องกงมีพลวัตมากขึ้น โดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือ และเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area: GBA) ผ่านข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) โดยรองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า HKTDC จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ไทยและฮ่องกงมีศักยภาพ
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะทำงานระดับสูงร่วมกัน เพื่อสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมืออันเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ได้แก่ ตลาดเงิน ตลาดทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดิจิทัล และ Startup และ SMEs
 
(24 ก.ค. 2562) เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายปีเตอร์ หล่ำ (Mr. Peter Lam) ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์