หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียน - สหรัฐฯ ร่วมแก้ปัญหาภัยการก่อการร้ายในภูมิภาค

26 กรกฎาคม 2019

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมประชุม IISS Shangri - La Dialogue
 
ร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ กับ นาย แพทริค แชแนแฮน (Patrick M Shanahan) รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ถึงความท้าทายและความร่วมมือกันรับมือกับภัยคุกคามของภูมิภาค ซึ่งโดยภาพรวมอาเซียน มีความกังวลกับความท้าทายจาก ภัยการก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้งของคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ รวมทั้งสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่สงบและขาดเสถียรภาพในภูมิภาค

โดย พล.อ.ประวิตร’ ได้ใช้โอกาสนี้ ย้ำความประสงค์ของไทย ที่ต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการแข่งขัน และร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแสวงประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความความมั่นคงแก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำในฐานะประธานอาเซียน ไทยมุ่งมั่นจะสานต่อและขับเคลื่อนความร่วมมือ รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้อาเซียนเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของภูมิภาคไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา ยืนยันภาระผูกพันของยุทธศาสตร์ Free and Open Indo - Pacific และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นแกนกลางอาเซียน โดยเคารพอธิปไตยของทุกประเทศเท่าเทียมกัน พร้อมขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง อย่างสันติและยึดมั่นกฎหมาย โดยให้ความสำคัญร่วมกันกับ กฎข้อบังคับของภูมิภาค (Regional Rules Base of Order) ขณะเดียวกัน ยินดีและพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไปด้วยกัน สำหรับปัญหาการค้า มีความซับซ้อนและกระทบประโยชน์กับทุกประเทศ โดยหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยดี
 
ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร’ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือทวิภาคี กับ กรรมาธิการด้านการทหาร วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย วุฒิสมาชิก นาย แองกัส คิง (Angus King) นาง มาร์ชา แบล็คเบิร์น (Marsha Blackburn) และ นาง แทมมี่ (ลัดดา) ดั๊กเวิร์ธ ( Tammy Duckworth ) ด้วยบรรยากาศมิตรภาพและเป็นกันเอง
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันถึงความท้าทายรูปแบบใหม่ของภูมิภาค โดยกรรมาธิการด้านการทหารสหรัฐฯ ยินดีคงความร่วมมือและเสริมความแข็งแกร่งระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ด้วยการสานต่อความร่วมมือทางทหารกับไทยมากขึ้น โดย นางแทมมี่’ พร้อมจะสนับสนุนและช่วยให้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ มีความเข้าใจไทยดีขึ้นและทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ในการสนับสนุนความร่วมมือทางทหารมากขึ้น ทั้งด้านการศึกษาและการฝึกทางทหารร่วมกัน
 
พร้อมกันนี้ ขอชื่นชมความทุ่มเทและความพยายามของไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการนำของ พล.อ.ประวิตร’ ที่ผ่านมา ซึ่งมีพัฒนาการอย่างมาก โดยสหรัฐฯ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรใกล้ชิด เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือกันต่อไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า ไทยพร้อมยกระดับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และพร้อมให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ดำรงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการธำรงไว้ซึ่ง เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง ในภูมิภาค อินโด - แปซิฟิก
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์