หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียนเตรียมความพร้อมให้เยาวชนต่อความท้าทายในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

24 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 575)

ถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ 11 (Joint Ministerial Statement of the Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Youth) และถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน+3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial Statement of the Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth) ได้ลงนามถ้อยแถลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 
ถ้อยแถลงร่วมการประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเยาวชนอาเซียนต่อความท้าทายในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในการพัฒนาเยาวชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมเยาวชนอาเซียนสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของเยาวชน และความร่วมมือในการพัฒนาแผนงานเยาวชนระยะ หลังปี 2020 ประกอบด้วย 5 ประเด็น
 
1.การศึกษา (Education)
2.สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being)
3.การมีส่วนร่วมและดำเนินการ (Participation and Engagement)
4.การจ้างงานและโอกาสการทำงานของเยาวชน (Employment and Opportunity)
5.การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม (Youth Participation and Engagement)
 
เพื่อผลักดันและส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชนเป็นสำคัญ
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์