หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
'จุรินทร์' เตรียมประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปหาข้อสรุป 4 ประเด็นชี้ชะตาการเจรจา ที่ปักกิ่ง

23 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 744)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าคณะของไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ระหว่างอาเซียน และ 6 ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 โดยจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อผลักดันการเจรจาให้ความตกลงสามารถบรรลุผลได้ภายในปลายปีนี้ ตามเป้าหมายที่ผู้นำทั้ง 16 ประเทศได้ตั้งเอาไว้
 
"การเจรจามีทั้งหมด 20 เรื่อง และภายในสิ้นปีนี้สมาชิกตั้งเป้าหมายจะต้องจบให้ได้ทั้งหมด ถ้าสามารถสรุปผลการเจรจาได้ตามเป้าหมายและความตกลงมีผลบังคับใช้ จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะการค้าโลกเกิดสงครามการค้า และหลายประเทศหันมาใช้มาตรการปกป้องกันมากขึ้น และอาร์เซ็ปยังเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของอาเซียน ที่ต้องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนรวมทั้งไทยเป็นฐานการผลิตและมีการลงทุนมากขึ้น” นายจุรินทร์กล่าว
 
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปที่ปักกิ่งจะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ป ที่เมืองเจิ้งโจว ประเทศจีนก่อน จากนั้นจะนำผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เข้าสู่การประชุมระดับรัฐมนตรี โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีจะมีหัวข้อการเจรจาสำคัญ 4 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่จะตัดสินว่าการเจรจาจะสามารถหาข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ได้หรือไม่ ประกอบด้วย
1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายการสินค้า ที่ล่าสุดตกลงกันได้แล้ว 79% ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยส่งสินค้าที่ผลิตในไทยไปยังสมาชิกได้มากขึ้น รวมถึงใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบจากประเทศสมาชิกได้มากขึ้นด้วย
3. การเปิดตลาดสินค้าและบริการ ที่ล่าสุดอินเดียต้องการให้สมาชิกเจรจากันเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการเปิดตลาดการค้าสินค้าของอินเดีย และการเปิดตลาดบริการของสมาชิกอื่น ๆ หลังจากที่อินเดียต้องการให้สมาชิกอื่นเปิดตลาดบริการให้อินเดีย แต่สมาชิกยังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องของอินเดีย ขณะที่อินเดียยังเปิดตลาดสินค้าให้สมาชิกอื่นน้อยอยู่ และ
4. การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนเอกชนกับรัฐของประเทศที่เปิดให้เข้ามาลงทุน (ไอเอสดีเอส)
 
อย่างไรก็ตาม การประชุมรัฐมนตรีที่ปักกิ่งมีความสำคัญมาก เพราะหากประเด็นทั้ง 4 เรื่องมีความคืบหน้า และสมาชิกตกลงกันได้ จะทำให้การเจรจาในภาพรวมสามารถสรุปผลได้ในสิ้นปีนี้ และสมาชิกตั้งเป้าหมายจะประกาศความสำเร็จของการเจรจาในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (อาเซียน ซัมมิต) ที่กรุงเทพฯ แต่หากการเจรจาไม่คืบหน้า มีความเป็นไปได้ที่การเจรจาอาจสรุปผลไม่ได้ทั้งหมดตามเป้าหมาย โดยหลังจากการประชุมที่ปักกิ่งแล้ว จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีอีก 3 ครั้งในเดือนกันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ เดือนตุลาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 แต่ยังไม่ได้กำหนดสถานที่
 
สำหรับความคืบหน้าของการเจราล่าสุด สามารถเจรจาในภาพรวมได้กว่า 60% โดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว 7 เรื่อง จากทั้งหมด 20 เรื่อง ส่วนอีก 13 เรื่องมีความคืบหน้าตามลำดับ ทั้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การเยียวยาทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ตกลงกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายการสินค้าเพิ่มเติมได้แล้ว 79% ของรายการสินค้าทั้งหมด เป็นต้น ส่วนภาคผนวกการเปิดเสรีบริการสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตลาดบริการนั้น ตกลงภาคผนวกโทรคมนาคมและการเงินได้ทั้งหมด ขณะที่การเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการและการลงทุน สมาชิกได้ยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดใหม่ที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วตามที่สมาชิกเรียกร้อง และสมาชิกส่วนใหญ่ได้ตอบรับข้อเสนอระหว่างกันแล้ว แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องเจรจากันต่อ
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์