หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
“นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่” ใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวสูง

23 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 749)

แม้ว่าหลาย ๆ ปัจจัยจะชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน แต่จากผลสำรวจของ Chinese International Travel Monitor (CITM) กลับแสดงให้เห็นว่า ในปีที่ผ่านมาชาวจีนในทุกช่วงวัยมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาวจีนที่เกิดในช่วงทศวรรษที่ 1990 หรือ "กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไทยควรหันมาให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังในการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวสูง และเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
ทำความรู้จักกับ "5 กลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวจีน” จากผลสำรวจของ CITM
กลุ่มที่ 1 เที่ยวเพื่อความสัมพันธ์ในครอบครัว : เกิดในยุค 60-70 เดินทางกับครอบครัว ประหยัด
กลุ่มที่ 2 เที่ยวแบบเจาะลึก : เกิดในยุค 70 ท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ
กลุ่มที่ 3 เที่ยวเพื่อความสุขใจ : เกิดในยุค 80 พักโรงแรม 5 ดาว ใช้จ่ายเพื่อความสุขในการเที่ยว
กลุ่มที่ 4 เที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ชีวิต : เกิดในยุค 80-90 พักโรงแรมบูทีค เที่ยวตามรีวิวจากสื่อ
กลุ่มที่ 5 เที่ยวแบบเรียบง่าย : เกิดในยุค 90 วางแผนล่วงหน้าก่อนเที่ยว ใช้จ่ายอย่างประหยัด
 
ทำความเข้าใจกับบุคลิกของ "กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่”
 
การประชุมเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ "เจาะลึกและแสวงหาโอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้กระแสความนิยมสมัยใหม่ของจีน” จัดโดยบริษัท Now Travel Asia Media Group ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังในมณฑลเสฉวน และตัวแทนวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและจีน เข้าร่วมเสวนาหารือและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม พร้อมทั้งจุดเด่นของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ โดยได้ข้อสรุป 7 ข้อที่สำคัญ ได้แก่
1) เป็นนักช็อปที่ฉลาดหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2) อายุไม่มากและประสบความสำเร็จรวดเร็ว
3) มั่นใจและทำในสิ่งตนที่รัก
4) ท่องเที่ยวแบบเดี่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ชีวิต
5) ชอบความเรียบง่ายและสะดวกสบาย
6) ชอบความเสี่ยงและกล้าใช้จ่ายเงิน
7) เลือกที่จะแตกต่างและชอบแสดงสถานะทางสังคม
 
ทำความเข้าใจในสิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่ต้องการ
 
ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก และธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ควรจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็วด้วยมือถือ หรือ WeChat ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว/ผู้ซื้อชาวจีนได้ อาทิ พัฒนาระบบสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชัน WeChat ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมที่พัก เช่น การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในตัวเมือง ระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูง และการให้บริการอื่น ๆ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้ง่ายขึ้น (และจ่ายได้เร็วขึ้นเนื่องจากความสะดวก) ตลอดไปจนถึง แนะนำหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจองตั๋วหรือซื้อบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากกิจกรรมอื่น ๆ ของระดับท้องถิ่นมากขึ้น
 
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว และปัจจุบันชาวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทย เห็นได้จากสถิติตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยมากกว่า 10 ล้านคน สูงเป็นประวัติการณ์ และยังรายได้เป็นจำนวนมากให้แก่ประเทศ
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีแนวโน้มว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต ดังนั้น การทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่ มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหรรมการท่องเที่ยว
 
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจในด้านการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร หรือแม้แต่ผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ควรจะมีความตื่นตัว และปรับตัวไปกับกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่ของชาวจีน ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของไทยไปพร้อมกัน
 
 
ผู้ประกอบการไทยควรรู้ "นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่” กลุ่มผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลในปัจจุบัน
โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์