หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน

15 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 558)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ 11 (Joint Ministerial Statement of the Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Youth) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + 3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial Statement of the Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจะร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงการประชุมฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 
สาระสำคัญร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมภายใต้หัวข้อหลัก "Enhancing the Role of Youth in ASEAN for Sustainable Development and Regional Integration” ซึ่งรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชนและประเทศบวกสาม จะให้คำมั่นและเน้นย้ำถึงความพยายามและมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทุกด้าน และเสริมสร้างบทบาทของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบูรณาการร่วมกันในภูมิภาค
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์