หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การบริหารจัดการชายแดน สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง การค้าขาย

11 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 592)

การบริหารจัดการชายแดน สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง การค้าขาย ให้ทั้งอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคมั่นใจกับการเดินทางในอาเซียน มีเป้าหมาย 2ประเด็นหลักๆ ได้แก่
1.การอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนทั้งประชาชนและสินค้า
2.การรักษาความปลอดภัยการผ่านแดนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
นอกจากนั้นการบริหารจัดการชายยังช่วยจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด กานลักลอบขนสินค้าผ่านแดน การโจรกรรม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งนี้ มุ่งสร้างความร่วมมือกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเป็นเวทีให้อาเซียนได้นำเสนอปัญหาและแรวคิดในการตัดการปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
 
พันเอกปริวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง รอง ผอ. สำนักอาเซียน สำนักนโยบายและแผน
การถ่ายทอดสดกาประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 11 ก.ค.62 NBT
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์