หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รอง นรม. และ รมว.กห. ร่วมหารือทวิภาคีกับ รมว.กห.อาเซียน และเลขาธิการอาเซียน

11 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 576)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ในฐานะประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งดำเนินมาด้วยดีทั้งระดับรัฐบาลและกองทัพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนที่สนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการเป็นประธานการประชุม ADMM และ ADMM-Plus อีกทั้งยังสนับสนุนให้บรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในกฎบัตรอาเซียนประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นได้ร่วมหารือทวิภาคี โดยมีผลหารือดังนี้
พล.อ.ประวิตร ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ พล.อ.โง ซวน หลิก (General Ngo Xuan Lich) รมว.กห.เวียดนาม โดยไทยได้แสดงความยินดีกับการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการสันติภาพระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นในวงรอบต่อไป (2563-2566) และไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลและให้คำแนะนำสำหรับการเป็นประธานการประชุม ADMM และ ADMM-Plus ของเวียดนามในปี 63 รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนให้ความเห็นชอบจากเวียดนามต่อการจัดประชุม รมว.กห.อาเซียน +1 อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’ Meeting +1 Informal Meeting) เวียดนามพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของไทยในทุกด้าน และเชื่อมั่นในขีดความสามารถของรัฐบาลไทยในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ โดยเฉพาะเรื่องการส่งกำลังบำรุงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ นรม.และ รมว.กห. ยังได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว โดยได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีในความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ทางด้านการทหาร ซึ่งได้เสนอให้กองทัพทั้งสองประเทศพิจารณาริเริ่มให้มีการฝึกร่วมในระดับหน่วยตามความเหมาะสมในบริเวณพื้นที่แนวชายแดน เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติดและการลักลอบสินค้าหนีภาษี ซึ่ง สปป.ลาว ได้กล่าวแสดงความยินดีความสำเร็จของไทยในการจัดประชุม ADMM และพร้อมให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม ADMM Plus ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 62 รวมถึงการฝึกร่วมผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา และได้กล่าวขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในกรอบคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ

และสุดท้ายยังได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย (H.E.Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน โดยได้กล่าวชื่นชมเลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่สนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการเป็นเจ้าภาพ ADMM และADMM-Plus เป็นอย่างดี รวมทั้งได้สรุปผลการประชุมที่รวดเร็วชัดเจน และประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย ชื่นชมไทยในการจัดการประชุมและชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค และในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing และขอให้ไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความยินดีในการร่วมงานกับไทยในฐานะประธานการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจนประสบความสำเร็จ
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์