หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
4 เอกสารความร่วมมือที่ได้จากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

9 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 620)

การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอเอกสารความร่วมมือจากประเทศสมาชิกจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
 
1.เอกสารแนวคิด ว่าด้วยการขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา เสนอโดยบรูไน เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในยามวิกฤติ และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศคู่เจรจา
2.เอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes เสนอโดยอินโดนีเซีย เพื่อกำหนดรายละเอียดการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ด้านการก่อการร้าย
3.เอกสารแนวคิดว่าด้วยการจัดการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน เสนอโดยเมียนมา เพื่อบูรณาการความร่วมมือการแพทย์ทหารอาเซียนให้เกิดความต่อเนื่อง
4.แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล เสนอโดยฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างระเบียบการบริหารจัดการความขัดแย้งทางทะเลให้เป็นรูปธรรม
 
ส่วนอาเซียน กปส.
ขอบคุณภาพ มติชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์