หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล

9 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 677)

เป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความมีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในอาเซียน โดยไทยได้จัดการลาดตระเวนร่วมทางทะเลระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย และอินเดีย รวมทั้ง ไทยได้เข้าร่วมกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ลาดตะเวนร่วมทางทะเลและทางอากาศในบริเวณช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ลำเลียงสินค้าและพลังงานเข้ามาในภูมิภาค
 
นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมในภารกิจปราบปรามโจรสลัดบริเวณอ่าวเอเดน นอกชายฝั่งโซมาเลียร่วมกับนานาชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในส่วนของการปฏิบัติการรักษาสินติภาพภายไต้กรอบสหประชาชาตินั้น ถือเป็นภารกิจระหว่างประเทศที่ไทยมีบทบาทโดดเด่นมาอย่างยาวนาน ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งล่าสุดไทยได้ส่งกองร้อยทหารช่างเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan: UNMISS) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561
 
สำหรับบทบาทด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ไทยได้แสดงบทบาทเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง อาทิ
1.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างฝ่ายทหารกับองค์กรภาคประชาสังคมในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงของอาเซียน
2.การจัดเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย
3.การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
4.การเป็นประธานร่วมในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านกาแพทย์ทหารในวงรอบที่ผ่านมา และการเป็นประธานร่วมในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้นการต่อต้านการก่อการร้ายในวงรอบปัจจุบัน
 
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กปส.
ขอบคุณภาพ มติชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์