หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมด้านความมั่นคงของอาเซียน มีอะไรบ้าง

9 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1042)

ความร่วมมือระหว่างทหารอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่ที่สนับสนุนความปลอดภัยในกรอบความร่วมมือทางด้านความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม มีอะไรบ้าง
 
1.การริเริ่มให้มีการประเมินผลความร่วมมือในกรอบ ADMM (กลาโหมอาเซียน10ประเทศ) ที่มีอยู่จำนวนมาก ให้สามารถใช้ทรัพยากรทางทหารที่มีทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในปัจจุบันของอาเซียน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างถาวร
 
2.ทหารอาเซียนดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ของชายแดนอาเซียนให้มีความปลอดภัย
 
3.การสร้างการรับรู้ต่อปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแฝงไปด้วยปัญหาด้านความมั่นคง อาทิ การค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมายและการค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยใช้ขีดความสามารถของฝ่ายทหารที่มีมาสนับสนุนการป้องกันและการแก้ปัญหาดังกล่าว
 
4.การฝึกของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ในกรอบ ADMM-Plus (กลาโหมอาเซียน10ประเทศและ8ประเทศคู่เจรจา) ซึ่งไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่สำคัญของอาเซียน
 
5.การบรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน หรือ ACMM ในกฎบัตรอาเซียน เป็นการยกระดับ ACMM ให้เป็นที่ยอมรับและเพื่อศักยภาพในการให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของอาเซียน
 
 
 
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กปส.
อินโฟ ขอบคุณ เพจ หลักเมืองออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์