หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 6

8 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 446)

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power Hotel กรุงเทพฯ โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนาย Kenichi Kobayashi รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
การประชุม Green Mekong Forum จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม การประชุมในปีนี้จะเน้นใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) ความท้าทายและแนวทางในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Challenges and Approaches to Achieve SDGs)
(2) การบริหารจัดการขยะทะเล (Marine Plastic Debris Management) และ
(3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resource Management)
 
นอกจากนี้ จะมีการเชิญเยาวชน/นักศึกษามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงของผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นในการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่จะยกระดับแผนปฏิบัติการในปัจจุบันจากแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ไปเป็น "ความริเริ่มลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” (Mekong-Japan Initiative for SDGs toward 2030) ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค
 
นอกจากนี้ ผู้บรรยาย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 – 120 คน จากประเทศลุ่มน้ำโขง ญี่ปุ่น คณะทูตานุทูตจากประเทศลุ่มน้ำโขงและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและเยาวชน การประชุมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลอง "ปี ค.ศ. 2019 ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น” (Mekong-Japan Exchange Year 2019) ในโอกาสครบรอบ 10 ปีกรอบความร่วมมือแม่โขงกับญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนของประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์