หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประธาน CIC ชื่นชมนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขยายการลงทุนใน EEC

5 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 791)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเผิง ฉุน (Mr. Peng Chun) ประธานบริษัท China Investment Corporation (CIC) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ประธาน CIC ยืนยันว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้จะช่วยให้ CIC สามารถศึกษาและแสวงหาช่องการลงทุนใหม่ ๆ ในไทยที่สอดคล้องกับนโยบายของ CIC

ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะผลักดันความสัมพันธ์ไทย – จีน และความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่รอบด้านให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง ซึ่งนโยบายประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน ทั้งนี้ ประธาน CIC ย้ำถึงมิตรภาพที่เข้มแข็งระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้ใกล้ชิดและแนบแน่นมากยิ่งขึ้น โดยหวังว่าไทย-จีน จะสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีนี้ต่อไป

ด้านการค้าและการลงทุน ประธาน CIC แสดงความชื่นชมนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย พร้อมทั้งแสดงความสนใจที่จะหาลู่ทางการลงทุนที่เหมาะสมด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและคมนาคม ในไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนให้ CIC พิจารณาเข้ามาลงทุนในโครงการ EEC โดยเฉพาะในเขตพัฒนานวัตกรรม (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้

นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความสำคัญของความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในอาเซียน ที่เป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค โดยหวังว่า CIC จะพิจารณาเข้ามาลงทุนในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคนี้ในอนาคต
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์