หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
Lanna Expo 2019 ส่งเสริมการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน

2 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 741)

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด "กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” ณ เวทีกลาง Lanna Expo 2019 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ล้านนาเอ็กซ์โป 2019 จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่น สินค้าพรีเมียมของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมการเจรจาทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียนให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า งาน Lanna Expo เป็นงานที่นำเอาวัฒนธรรมที่งดงาม อารยธรรมล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานในรูปแบบของสินค้า นำวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของชาวล้านนามามานำเสนอได้อย่างงดงาม ถือว่าเป็นการต้นแบบของการจัดงานที่กลุ่มจังหวัดภาคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความร่วมมือจากทางราชการ ผู้ประกอบการ เข้ามาร่วมยกระดับงานให้เข้าสู่อาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการเจรจาทางการค้าที่มีความโดดเด่นและสามารถจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ มาโดยตลอด

ภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 โซนกิจกรรม อาทิ โซน Northern Thailand Food Valley,โซน Lanna Handicraft Festival,โซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด โซนวัฒนธรรม กับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด และโซนต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการกว่า 800 บูท เข้าร่วมแสดงสินค้า และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์