หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 10710)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์


ไทยมีความสัมพันธ์กับสิงคโปร์อย่างยาวนานในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการที่ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายและความร่วมมือระหว่างกัน
 
ไทยกับสิงคโปร์มีกลไกความร่วมมือทวิภาคี อย่างเช่น การตั้งคณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพไทย-สิงคโปร์ เพื่อติดตาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้พื้นที่ในการฝึก และมีการฝึกบุคลากรทหารร่วมกัน เช่น การฝึกร่วมผสม (Cobra Gold)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ โดยไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้ฐานทัพอากาศที่อุดรธานี

 
โดย สำนักงาน ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์