หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

1 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 758)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องหารือทวิภาคี ศูนย์ประชุมอินเท็กซ์ โอซากา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่าไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือทวิภาคีที่แน่นแฟ้นราบรื่นระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยินดีและสนับสนุนข้อคิดเห็นของไทยในฐานะประธานอาเซียน เกี่ยวกับมุมมองของอาเซียนต่ออินโด - แปซิฟิก ซึ่งเน้นความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้า
 
ประเทศไทยในนามประธานอาเซียนพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่น และประเทศสมาชิก G20 ในประเด็นที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญและต้องการผลักดัน โดยเฉพาะเรื่องการค้า การลงทุนแบบเสรี การปฏิรูปองค์การการค้าโลก และการส่งเสริมความตกลงทางการค้าแบบพหุภาคี และไทยเชื่อว่าการประชุมผู้นำ G20 นี้จะส่งผลดีต่อสถานการณ์โลกในภาพรวม บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดัน RCEP ให้บรรลุผลการเจรจาภายในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และขอให้ญี่ปุ่นช่วยผลักดันและสนับสนุนด้วย
 
นายกรัฐมนตรีทั้งสองต่างเห็นว่า ญี่ปุ่นและไทยควรร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในอาเซียนและภูมิภาคและร่วมกันต่อสู้กับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนไทยได้ขอบคุณที่ญี่ปุ่นตอบรับเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS โดยเฉพาะการผลักดันสร้างความเชื่อมโยงใน Southern Economic Corridor (SEC) และ East West Economic Corridor (EWEC) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้หยิบยกเรื่อง เมืองอัจฉริยะใน EEC ว่ามีความสำคัญและหวังว่าสามารถดำเนินการได้ในอนาคตอันใกล้

ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์