หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” ยัน 16 ชาติ มุ่งมั่นถกอาร์เซ็ปให้จบปีนี้ ตั้งเป้าประกาศความสำเร็จช่วงอาเซียนซัมมิต

28 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 534)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้นำอาเซียนได้ประกาศในการประชุมสุดยอดผู้นำ (อาเซียนซัมมิต) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยตั้งเป้าให้อาเซียนมุ่งมั่นการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ให้มีข้อสรุปภายในปีนี้ และไทยในฐานะประธานอาเซียนก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับการที่สมาชิก 16 ประเทศ คือ อาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะร่วมกันสรุปผลการเจรจาในปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายจะประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพฯ
 
"อาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรกว่า 3,560 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 30% ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ ท่ามกลางวิกฤตสงครามการค้า รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภูมิภาคอาเซียนและอาร์เซ็ปนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน”
 
ทั้งนี้ ล่าสุดคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ปอยู่ระหว่างการประชุมที่เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อผลักดันให้เรื่องต่าง ๆ ที่ยังเจรจาไม่จบเดินหน้าได้อย่างไม่ติดขัดและจบลงให้ได้ ส่วนประเด็นที่สมาชิกยังไม่สามารถตกลงกันได้และจำเป็นต้องมีการตัดสินใจระดับการเมือง สามารถนำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปพิจารณาผลักดันได้ ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนสิงหาคม 2562 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
อย่างไรก็ตาม ในการเจรจามีสมาชิกบางประเทศเสนอความเห็นให้คู่เจรจาบางประเทศ เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการลงนามความตกลงก็ได้ หากยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามความตกลง แต่หากสมาชิกใดพร้อมก็สามารถลงนามความตกลงร่วมกันได้ทันที โดยสมาชิกตั้งเป้าหมายจะลงนามความตกลงในปี 2563 ซึ่งหากประเทศใดไม่ลงนามความตกลงก็จะยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากความตกลงภายหลังการมีผลบังคับใช้
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์