หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โฆษก กต. แจง เลือกสถานที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เหมาะสมแล้ว

28 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 551)

กต.ยืนยัน การเลือกสถานที่ประชุม และการจัดการด้านต่าง ๆ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับชาติ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ เรื่องพิธีการ และการจัดสถานที่ประชุม โดยยืนยันว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลานาน ซึ่งการจัดการด้านต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการระดับชาติ

ส่วนการเลือกสถานที่จัดประชุมสุดยอดอาเซียน ที่โรงแรม ดิ แอทธินี คำนึงถึงตัวอาคารสถานที่ รวมถึง ห้องประชุม ว่ามีเพียงพอรองรับการประชุมทุกระดับ ที่มีอย่างต่อเนื่องหลายวัน ตลอดจน มีความพร้อมของห้องพักรอของเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน และสามารถอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรของผู้นำอาเซียน ระหว่างโรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม และการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากที่สุด

ส่วนการใช้วัตถุต่าง ๆ ในการประชุม ก็อยู่ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีน มีตติ้ง เพื่อลดโลกร้อน ทั้งการใช้เก้าอี้กระดาษรีไซเคิล ที่สามารถหมุนเวียนใช้ใหม่ และพับเก็บได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ ตลอดจนของที่ระลึกต่าง ๆ ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทำให้การประชุมที่ผ่านมา ลดการใช้พลาสติกได้จำนวนมาก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์