หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระชับสัมพันธ์ การประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 7

28 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 649)

กทม. จัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 7 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงในอาเซียนอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานเปิด"การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 7” โดยมีผู้นำเมืองหลวงทั้ง 8 ประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  เขตบางรัก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานครจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 การประชุมครั้งนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมประชุมร่วมกับผู้นำเมืองหลวงอาเซียนเพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างบูรณาการร่วมกัน

สำหรับการประชุมในวันนี้ผู้นำเมืองหลวงได้ร่วมประชุมโต๊ะกลมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินโครงการของเมืองตามเสาหลักของอาเซียนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำเสนอแนวคิดการทำงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาเซียน เช่น โครงการ friend to friend และโครงการศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำคณะผู้นำเมืองหลวงเข้าเยี่ยมชมศึกษาในวันที่ 28 มิ.ย. 62 เพื่อเป็นแสดงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนที่มาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 7 เสร็จสิ้นลงจะมีพิธีลงนามในปฏิญญากรุงเทพหลังจากนั้นจะมีพิธีส่งมอบสัญลักษณ์เมืองเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าวให้แก่ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างเมืองหลวงอาเซียนต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์